ช่องทางแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยผู้ป่วย หรือ คุณภาพการรักษา

ติดต่อ JCI ทางอีเมลล์:

 

ติดต่อ JCI ทางไปรษณีย์:

Quality and Safety Monitoring
Joint Commission International Accreditation
151 West 22nd Street, Suite 1300W
Oak Brook, IL 60523 USA
 
 
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.