ช่องทางแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยผู้ป่วย หรือ คุณภาพการรักษา

ติดต่อ JCI ทางอีเมลล์:

 

ติดต่อ JCI ทางไปรษณีย์:

Quality and Safety Monitoring
Joint Commission International Accreditation
151 West 22nd Street, Suite 1300W
Oak Brook, IL 60523 USA