ผู้บริหาร

  • ขนาดตัวอักษร
  •  
  •  

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการโรงพยาบาลจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไทย และสหราชอาณาจักร


ประธานกรรมการฝ่ายแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นแพทย์ที่มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากสหราชอาณาจักร และผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่มเป็นแพทย์ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ จากสหรัฐอเมริกา ส่วนเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์อื่นๆ ได้รับการอบรมและฝึกฝนจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร นอกจากนี้หลายๆ ท่านยังดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการแพทย์ของประเทศไทยอีกด้วย


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความมุ่งหมายในการให้บริการและบริการด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ


  • ให้การบริการอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ
  • สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วยในด้านการดูแลรักษาพยาบาลและการบริการ
  • สร้างความพึงพอใจแก่พนักงานผู้ให้บริการ
  • พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือมากมาย รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพดังกล่าว คลิกได้ที่นี่


หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ สามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้จาก หน้านักลงทุนสัมพันธ์
 

ผู้บริหาร