คลินิกกายภาพบำบัดบำรุงราษฎร์

  
คลินิกกายภาพบำบัดบำรุงราษฎร์ เป็นคลินิกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ณ อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ มีห้องให้การรักษาและพื้นที่ออกกำลังกายที่เป็นสัดส่วน ให้บริการทั้งผู้ที่จำเป็นต้องรักษาทางกายภาพบำบัดและบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่สะดวกเข้ามารับการกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำตามแผนการรักษาของแพทย์ได้อย่างครบถ้วน

IMG

การบริการของคลินิกกายภาพบำบัดบำรุงราษฎร์

คลินิกกายภาพบำบัดบำรุงราษฎร์ให้บริการบำบัด ฟื้นฟู ให้คำปรึกษา และการรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัย โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยเครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในการให้บริการ
 

กายภาพบำบัดเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟู

คลินิกกายภาพบำบัดบำรุงราษฎร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูให้ผู้ที่มีอาการต่างๆ สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามสมรรถนะของตนเองอย่างมีคุณภาพที่สุด จึงพร้อมให้บริการทางด้านกายภาพบำบัด ดังนี้
 • การกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

  • อาการปวดจากกล้ามเนื้อ กระดูก หรือกระดูกสันหลัง เช่น ปวดคอ ปวดหลัง
  • อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
  • กระดูกหัก ข้อเคล็ดขัดยอก
  • การอักเสบของข้อกระดูกและ/หรือเอ็นกล้ามเนื้อ
  • การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ
  • อาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
  • ไมเกรนที่เกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
 • การกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน (office syndrome)

  • กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (myofascial pain syndrome)
  • เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท (carpal tunnel syndrome)
  • ความผิดปกติของความตึงตัวของเส้นประสาท (nerve tension)
  • กล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่างด้านนอกอักเสบ (tennis elbow)
  • ปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณฐานนิ้วโป้งอักเสบ (De Quervain’s tendonitis)
  • นิ้วล็อก (trigger finger)
  • เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ (tendinitis)
  • หลังยึดติดในท่าแอ่น (back dysfunction)
  • ข้อเสื่อม (osteoarthritis)
 • การกายภาพบำบัดระบบประสาท

  • อาการปวดจากการเคลื่อนของกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
  • อาการอ่อนแรงกล้ามเนื้อครึ่งซีกของร่างกาย
  • อาการอ่อนแรงกล้ามเนื้อครึ่งท่อนล่าง
  • อาการจากโรคพาร์กินสัน
 • การกายภาพบำบัดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เพื่อเตรียมพร้อมให้กลับไปเล่นกีฬาได้ตามปกติ

 • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก

 

การบริการอื่นๆ

นอกเหนือจากการบริการด้านกายภาพบำบัดแล้ว คลินิกกายภาพบำบัดบำรุงราษฎร์ยังมุ่งเน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง รวมถึงให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและการปรับท่าทางที่มีประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ ดังนี้
 • การบำบัดรักษาผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 
 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายและเสริมสร้างกิจกรรมประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมเฉพาะบุคคล
 • การจัดโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม
 • การให้คำปรึกษาการปรับท่าทางในการทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดอาการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • การให้คำแนะนำเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • การฝึกอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดหรือการดูแลผู้ป่วย
 

แนวทางการรักษาโดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

 • การบำบัดรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์
 • การรักษาโดยใช้ความร้อนเข้าไปในเนื้อเยื่อร่างกาย
 • เครื่องดึงคอและหลัง
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
 • การประคบด้วยความร้อนและความเย็น
 • ลู่วิ่ง/ จักรยานสำหรับออกกำลังกาย
 • อุปกรณ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อครบชุด
 

ทีมนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

คลินิกกายภาพบำบัดบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มีใบประกอบวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งประสบการณ์เฉพาะทาง ซึ่งผ่านการอบรมเพื่อทบทวนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยนักกายภาพบำบัดจะให้การดูแลผู้เข้ารับบริการแต่ละรายอย่างใกล้ชิดและใส่ใจตลอดการรักษาทางกายภาพบำบัดหรือออกกำลังกาย
 
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0-2667-1305
โทรสาร: 0-2285-1109
อีเมล: info@bumrungrad.com
 
คะแนนโหวต: 9.67 of 10, จากจำนวนคนโหวต 6 คน
ติดต่อเรา
โทรศัพท์
Fax: 0 2285 1109
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์:
08.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์:
08.00-17.00 น.
สถานที่ตั้ง
อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 2 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120