ဆီးချိုကုသမှုအစီအစဉ်

ဝန်ဆောင်မှုများ
 •  ဆီးချိုရှေ့ပြေးအခြေအနေများ  ကိုဖော်ထုတ်ပြီး ရောဂါစတင်မည်ကို ကာကွယ်ခြင်း
 • မီးမဖွားမီဖြစ်သောဆီးချိုရှိ အမျိုးသမီးများအတွက် ကုသမှုများစီမံပေးခြင်း
 • ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်သော မျက်စိရောဂါ အား လေဆာဖြင့်ကုသပေးပြီး မျက်စိကွယ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးခြင်း
 • အစာအာဟာရပိုင်းနှင့် အပြုအမူအနေအထိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးခြင်း
 • တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာရေး ပညာပေးခြင်း
 • အခြားဟော်မုန်းရောဂါများအား ဖော်ထုတ်ကုသပေးခြင်း
 • ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက် သီးသန့်စမ်းသပ်ခန်းများ
 • သွေးဖောက်ခြင်းနှင့် အရေးကြီလက္ခဏာများ တိုင်းတာသည့်အခန်းများ
 • နှလုံးအီးစီဂျီရိုက်ခြင်း
 • ဓါတ်မှန်ပုံရိပ်ရိုက်ခြင်းနှင့် ဓါတ်ခွဲခန်းများ
 • ဆီးချိုရောဂါပညာပေးခြင်းပြုလုပ်သည့် အခန်းများ
 • ဆီးချိုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သုတေသနပြုလုပ်ရန် အချက်အလက်ကောက်ယူသည့်နေရာများ

Contact Number

 • ဆီးချိုကုသမှုအစီအစဉ်
  Tel. +66 (0) 2011 2222
  Tel. +9595105105
  မြန်မာပြည်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်ရုံးသို့ ခေါ်ဆိုရန်။

Service Hours

 • ဆီးချိုကုသမှုအစီအစဉ်
  Monday through Saturday: 9:00 am to 8:00 pm
  Sunday: 8:00 am to 3:00 pm

Location

 • ဆီးချိုကုသမှုအစီအစဉ်
  Bumrungrad International Clinic (BIC) Building, 19th floor
Rating score 9.54 of 10, based on 61 vote(s)

Related Health Blogs