bih.button.backtotop.text
Package Name  

កម្មវិធីគ្របដណ្ដប់ដែលប្រើប្រាស់បាន (មនុស្សស្រី)

Package ID  

CKUP2205andCKUP1101

 
52,760 THB
 
52,760 THB

Approximate cost in

កម្មវិធីនេះចំណាយពេលប្រហែលជា 6 ទៅ 8 ម៉ោង។

 • សញ្ញាសំខាន់និងការពិនិត្យរាងកាយ
 • ការធ្វើតេស្ដឈាម
  • ការគណនាឈាមពេញលេញ (CBC)
  • ការផ្អាកជាតិស្ករក្នុងឈាម
 • ទម្រង់ជាតិខ្លាញ់
  • កូលេស្តេរ៉ុល ,HDL និងទ្រីគ្លីសេរីត
  • សមាមាត្រកូលេស្តេរ៉ុល / HDL
  • កូលេស្តេរ៉ុល LDL
 • ជំងឺរលាកសន្លាក់ * អាស៊ីដអ៊ុយរិក
 • បន្ទះមុខងារតម្រងនោម
  • គ្រីអេធិនីន
  • BUN
 • បន្ទះមុខងារថ្លើម
  • SGOT (AST) និង SGPT (ALT)
  • Alkaline Phosphatase (ALP)
  • Bilirubin សរុប, Albumin, Globulin
  • bilirubin ផ្ទាល់, ប្រូតេអ៊ីនសរុប
  • Gamma GT (GGT)
 • បន្ទះទីរ៉ូអ៊ីត 
  • *TSH និង Free T4
  • Free T3
 • ការពិនិត្យជំងឺរលាកថ្លើម
  • HBsAg និង HBsAb
  • ប្រឆាំង HCV 
 • សញ្ញាសម្គាល់ដុំសាច់
  • CEA សម្រាប់ជំងឺមហារីក GI
  • AFP សម្រាប់ជំងឺមហារីកថ្លើម
  •  PSA សម្រាប់ជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
 • 25-OH-វិតាមីន D3/D2 by LC-MS/MS
 • ការពិនិត្យទឹកនោម
 • ការពិនិត្យលាមកជាមួយឈាមដែលចម្លែក
 • ការថតពិនិត្យធ្វើរោគវិនិឆ្ឆ័យបេះដូង (EKG) 
 • ការធ្វើតេស្ដស្រ្ដេសការហាត់ប្រាណ (EST)
 • ការឆ្លុះកាំរស្មី X-Ray ដើមទ្រូង
 • អេកូពោះទាំងមូល
 • ការពិនិត្យភ្នែក (ភាពត្រឹមត្រូវនិងធាតុបង្កជំងឺ) នៅក្នុងមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាព
 • កម្រិតអកម៉ូន
  • Estradiol (E2)
  • អកម៉ូន Luteinizing (LH)
  • FSH
  • DHEA-S
  • Free Testosterone
  • IGF-I
  • អាំងស៊ុយលីន
  • Cortisol
  • ប្រូតេអ៊ីនសកម្ម-C * (CRP)
  • Homocysteine
  • អ្នកវិភាគសមាសភាពរាងកាយ
  • ការវាយតម្លៃអាយុជីវរូបវ័ន្ដ

សម្រាប់ទិន្នន័យបន្ថែម
សូមធ្វើការណាត់ជួប
មណ្ឌលឆ្លុះមើលសុខភាព (ពិនិត្យសុខភាព) មណ្ឌលឆ្លុះមើលសុខភាព (ពិនិត្យសុខភាព)
Daily 6:30 am to 3:00 pm
Tel:  02 011 2222 bi-vtl-(1).jpg


 

កម្មវិធីគ្របដណ្ដប់ដែលប្រើប្រាស់បាន (មនុស្សស្រី)

 

សម្រាប់សេចក្ដីលំអិតបន្ថែម សូមចូលមើល  ការពិនិត្យសុខភាព: ទំព័រប្រៀបធៀបកញ្ចប់


កញ្ចប់គ្របដណ្ដប់ដ៍សំខាន

កញ្ចប់ដ៍សំខាន់គឺការត្រួតពិនិត្យសុខភាពរួមបញ្ចូលគ្នាដែលផ្តល់ជូនដោយមន្ទីរពេទ្យបាំរុងរ៉ាតនិង មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដ៍សខាន់ ។

កញ្ចប់នេះលើសពីការកំណត់បញ្ហាដើម្បីព្យាករណ៍និងការពារបញ្ហាសុខភាពមុនពេលកើតឡើងដូចជាជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីក។ វានឹងជួយយើងណែនាំនូវដំណោះស្រាយដ៍សកម្មដូចជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអកម៉ូន។


លក្ខន្ដិកៈ និង លក្ខខណ្ឌ

 1. តម្លៃនេះគឺរួមបញ្ចូលថ្លៃសេវាកម្មរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតហើយ។
 2. តម្លៃនេះផ្អែកទៅលើមនុស្សម្នាក់ៗ ដោយគិតជារូបិយប័ណ្ណថៃ។
 3. តម្លៃទាំងអស់អាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
 4. ការកំណត់តម្លៃកញ្ចប់មានសុពលភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលទូទាត់វិក័យប័ត្រដោយផ្ទាល់ទៅមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះ។ មិនមានការបញ្ចុះតម្លៃណាមួយចំពោះតម្លៃកញ្ចប់ឡើយ។
 5. តម្លៃសេកម្មភាពទេសចរណ៍មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងតម្លៃកញ្ចប់ដំណាក់កាលទេ ហើយប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពធ្វើដំណើរបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យសុខភាព សូមទាក់ទង មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម   របស់យើងដើម្បីទទួលបានការណែនាំពីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ដែលត្រូវនឹងមាត្រដ្ឋានរបស់យើង។
 6. តម្លៃមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 (តម្លៃអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន) ។
Package Name : 

កម្មវិធីគ្របដណ្ដប់ដែលប្រើប្រាស់បាន (មនុស្សស្រី)

Package ID : 

CKUP2205andCKUP1101

52,760 THB
Regular Price

Approximate cost in :

កម្មវិធីគ្របដណ្ដប់ដែលប្រើប្រាស់បាន (មនុស្សស្រី)

 

សម្រាប់សេចក្ដីលំអិតបន្ថែម សូមចូលមើល  ការពិនិត្យសុខភាព: ទំព័រប្រៀបធៀបកញ្ចប់


កញ្ចប់គ្របដណ្ដប់ដ៍សំខាន

កញ្ចប់ដ៍សំខាន់គឺការត្រួតពិនិត្យសុខភាពរួមបញ្ចូលគ្នាដែលផ្តល់ជូនដោយមន្ទីរពេទ្យបាំរុងរ៉ាតនិង មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដ៍សខាន់ ។

កញ្ចប់នេះលើសពីការកំណត់បញ្ហាដើម្បីព្យាករណ៍និងការពារបញ្ហាសុខភាពមុនពេលកើតឡើងដូចជាជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីក។ វានឹងជួយយើងណែនាំនូវដំណោះស្រាយដ៍សកម្មដូចជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអកម៉ូន។

កម្មវិធីនេះចំណាយពេលប្រហែលជា 6 ទៅ 8 ម៉ោង។

 • សញ្ញាសំខាន់និងការពិនិត្យរាងកាយ
 • ការធ្វើតេស្ដឈាម
  • ការគណនាឈាមពេញលេញ (CBC)
  • ការផ្អាកជាតិស្ករក្នុងឈាម
 • ទម្រង់ជាតិខ្លាញ់
  • កូលេស្តេរ៉ុល ,HDL និងទ្រីគ្លីសេរីត
  • សមាមាត្រកូលេស្តេរ៉ុល / HDL
  • កូលេស្តេរ៉ុល LDL
 • ជំងឺរលាកសន្លាក់ * អាស៊ីដអ៊ុយរិក
 • បន្ទះមុខងារតម្រងនោម
  • គ្រីអេធិនីន
  • BUN
 • បន្ទះមុខងារថ្លើម
  • SGOT (AST) និង SGPT (ALT)
  • Alkaline Phosphatase (ALP)
  • Bilirubin សរុប, Albumin, Globulin
  • bilirubin ផ្ទាល់, ប្រូតេអ៊ីនសរុប
  • Gamma GT (GGT)
 • បន្ទះទីរ៉ូអ៊ីត 
  • *TSH និង Free T4
  • Free T3
 • ការពិនិត្យជំងឺរលាកថ្លើម
  • HBsAg និង HBsAb
  • ប្រឆាំង HCV 
 • សញ្ញាសម្គាល់ដុំសាច់
  • CEA សម្រាប់ជំងឺមហារីក GI
  • AFP សម្រាប់ជំងឺមហារីកថ្លើម
  •  PSA សម្រាប់ជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
 • 25-OH-វិតាមីន D3/D2 by LC-MS/MS
 • ការពិនិត្យទឹកនោម
 • ការពិនិត្យលាមកជាមួយឈាមដែលចម្លែក
 • ការថតពិនិត្យធ្វើរោគវិនិឆ្ឆ័យបេះដូង (EKG) 
 • ការធ្វើតេស្ដស្រ្ដេសការហាត់ប្រាណ (EST)
 • ការឆ្លុះកាំរស្មី X-Ray ដើមទ្រូង
 • អេកូពោះទាំងមូល
 • ការពិនិត្យភ្នែក (ភាពត្រឹមត្រូវនិងធាតុបង្កជំងឺ) នៅក្នុងមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាព
 • កម្រិតអកម៉ូន
  • Estradiol (E2)
  • អកម៉ូន Luteinizing (LH)
  • FSH
  • DHEA-S
  • Free Testosterone
  • IGF-I
  • អាំងស៊ុយលីន
  • Cortisol
  • ប្រូតេអ៊ីនសកម្ម-C * (CRP)
  • Homocysteine
  • អ្នកវិភាគសមាសភាពរាងកាយ
  • ការវាយតម្លៃអាយុជីវរូបវ័ន្ដ

សម្រាប់ទិន្នន័យបន្ថែម
សូមធ្វើការណាត់ជួប
មណ្ឌលឆ្លុះមើលសុខភាព (ពិនិត្យសុខភាព) មណ្ឌលឆ្លុះមើលសុខភាព (ពិនិត្យសុខភាព)
Daily 6:30 am to 3:00 pm
Tel:  02 011 2222 bi-vtl-(1).jpg


 


លក្ខន្ដិកៈ និង លក្ខខណ្ឌ

 1. តម្លៃនេះគឺរួមបញ្ចូលថ្លៃសេវាកម្មរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតហើយ។
 2. តម្លៃនេះផ្អែកទៅលើមនុស្សម្នាក់ៗ ដោយគិតជារូបិយប័ណ្ណថៃ។
 3. តម្លៃទាំងអស់អាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
 4. ការកំណត់តម្លៃកញ្ចប់មានសុពលភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលទូទាត់វិក័យប័ត្រដោយផ្ទាល់ទៅមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះ។ មិនមានការបញ្ចុះតម្លៃណាមួយចំពោះតម្លៃកញ្ចប់ឡើយ។
 5. តម្លៃសេកម្មភាពទេសចរណ៍មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងតម្លៃកញ្ចប់ដំណាក់កាលទេ ហើយប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពធ្វើដំណើរបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យសុខភាព សូមទាក់ទង មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម   របស់យើងដើម្បីទទួលបានការណែនាំពីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ដែលត្រូវនឹងមាត្រដ្ឋានរបស់យើង។
 6. តម្លៃមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 (តម្លៃអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន) ។