bih.button.backtotop.text
Package Name  

ការវះកាត់ភ្ជាប់ឆ្អឹងតាមស្បែក (TLIF)

Package ID  

TLIF01

 
0 THB
 
460,000 THB

Approximate cost in

 • ការគិតថ្លៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បន្ទប់វះកាត់ក្នុងរយៈពេល 3 ម៉ោងនិង 30 នាទី រួមទាំងបន្ទប់ OR បន្ទប់សម្រាកយកកម្លាំងសម្រាប់គិលានុបដ្ឋាយិកាដុសខាត់និងគិលានុបដ្ឋាយិកាបង្វិល។
 • ការស្នាក់នៅ 2 ថ្ងៃក្នុងបន្ទប់មាត្រដ្ឋានគ្រែមួយ។
 • ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនិងការផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្តដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកញ្ចប់។
 • ការប្រើថ្នាំសន្លប់និងថ្នាំដែលទាក់ទងនឹងនីតិវិធី។
 • ថ្លៃសេវាវេជ្ជបណ្ឌិត
  • គ្រូពេទ្យវះកាត់
  • ជំនួយគ្រូពេទ្យវះកាត់ (បើចាំបាច់)
  • អ្នកជំនាញខាងថ្នាំសន្លប់
 • ការផ្សាំនិងការបណ្ដុះឆ្អឹងសិប្បនិម្មិត។
 • ថ្លៃពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ការមកលើកដំបូងនិងការតាមដានបន្ត។
 • ថ្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នកជំងឺរយៈពេលលើសពី 1 ថ្ងៃ សម្រាប់ការសង្កេតនិងការឃ្លាំមើលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ឬស្ថិតនៅហួសថ្ងៃដែលគ្រូពេទ្យបានយល់ព្រមឲ្យសម្រាក។
 • ថ្លៃសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់របស់ពេទ្យសរីរាង្គនិងការពិគ្រោះយោបល់របស់អ្នកឯកទេសផ្សេងទៀត។
 • ថ្លៃសេវានិងចំណាយរបស់អ្នកជំងឺខាងក្រៅដែលកើតឡើងមុនទទួលការព្យាបាល។
 • ថ្លៃសម្រាប់ករណីស្មុគស្មាញដែលត្រូវការការវះកាត់បន្ទាន់ឬលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានឧបករណ៍និងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យលើសពីកញ្ចប់។
 • របស់របរផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាភេសជ្ជៈក្នុងបន្ទប់ ថ្លៃទូរស័ព្ទនិងអាហារភ្ញៀវនឹងត្រូវគិតថ្លៃតាមអត្រាធម្មតា។
 • ថ្លៃសម្រាប់ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀតសម្រាប់ដំណើរការមុននិងក្រោយការវះកាត់ ដូចជាការធ្វើតេស្តឈាម កាំរស្មីអ៊ិច, EKG, បញ្ចូលឈាមនិងការធ្វើកោសល្យវិច័យ។
 • ថ្នាំលេបនិងការផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្តនៅផ្ទះ។
 • ថ្លៃសម្រាប់កម្មវិធីហាត់ប្រាណមុនពេលវះកាត់និងក្រោយវះកាត់ដោយអ្នកព្យាបាលតាមរាងកាយ។

នេះគឺជាកញ្ចប់ការវះកាត់ភ្ជាប់ឆ្អឹងតាមស្បែក (TLIF) (កម្រិត-1) ជាមួយការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល 2 យប់នៅក្នុងបន្ទប់មាត្រដ្ឋានគ្រែមួយ។

 

អ្នកជំងឺដែលមានសិទ្ធិទទួលដែលអាចអនុវត្តកញ្ចប់នេះ

អ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានកញ្ចប់នេះគឺជាអ្នកជំងឺដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្រ្តដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាស្មុគស្មាញឬមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយគ្រូពេទ្យដែលចូលរួមចាត់ទុកថាសមស្របនឹងកញ្ចប់នេះ។ អ្នកជំងឺដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមត្រូវបានចាត់ទុកថាជា “ហានិភ័យខ្ពស់” និងមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កញ្ចប់នេះទេ។​

 • អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺប្រព័ន្ធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ ឧទាហរណ៍រូមទាំង (ប៉ុន្ដែមិនចំពោះ) DM ឬ HTN ឬ COPD ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងមិនបានល្អ គ្រឿងជំរុញបេះដូងបែបបង្កប់ជាដើម ។ ល។ (ចំណាត់ថ្នាក់ ASA III និងខ្ពស់ជាងនេះ)។​
 • ការបរាជ័យនៃសរីរាង្គ
 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺសរសៃប្រសាទស្រួចស្រាវក្នុងរយៈពេល 4 សប្តាហ៍
 • ការឆ្លងមេរោគអេដស៍
 • អ្នកជំងឺដែលមានប្រវត្តិវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងពីមុនលើកលែងតែគ្រូពេទ្យចូលរួមចាត់ទុកថាសមនឹងកញ្ចប់នេះ។

 

លក្ខន្ដិកៈ និង លក្ខខណ្ឌ

 • វិក័យប័ត្រសម្រាប់កញ្ចប់នេះអាចត្រូវបានផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមហ៊ុនដៃគូសាជីវកម្មរបស់អ្នកសម្រាប់ការទូទាត់ កញ្ចប់នេះអាចត្រូវបានប្រើជាមួយការធានារ៉ាប់រង *** កញ្ចប់នេះមិនអាចត្រូវបានប្រើរួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូន ការបញ្ចុះតម្លៃ ការបញ្ចុះតម្លៃដៃគូក្រុមហ៊ុន ឬប្រូម៉ូស្សិនផ្សេងទៀតទេ។
 • តម្លៃនេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់អតិថិជនដែលចុះឈ្មោះសម្រាប់ការវះកាត់ចាប់ពីពេលនេះដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 តែប៉ុណ្ណោះ។
 • តម្លៃអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

អត្ថប្រយោជន៍​​
អ្នកសម្របសម្រួលគ្លីនិកឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងនឹងផ្តល់ការអប់រំមុនពេលវះកាត់ដល់អ្នកដែលនឹងធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកកាន់តែជោគជ័យ។​


 
Package Name : 

ការវះកាត់ភ្ជាប់ឆ្អឹងតាមស្បែក (TLIF)

Package ID : 

TLIF01

0 THB
Regular Price Regular Price 460,000 THB

Approximate cost in :

នេះគឺជាកញ្ចប់ការវះកាត់ភ្ជាប់ឆ្អឹងតាមស្បែក (TLIF) (កម្រិត-1) ជាមួយការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល 2 យប់នៅក្នុងបន្ទប់មាត្រដ្ឋានគ្រែមួយ។

 

អ្នកជំងឺដែលមានសិទ្ធិទទួលដែលអាចអនុវត្តកញ្ចប់នេះ

អ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានកញ្ចប់នេះគឺជាអ្នកជំងឺដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្រ្តដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាស្មុគស្មាញឬមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយគ្រូពេទ្យដែលចូលរួមចាត់ទុកថាសមស្របនឹងកញ្ចប់នេះ។ អ្នកជំងឺដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមត្រូវបានចាត់ទុកថាជា “ហានិភ័យខ្ពស់” និងមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កញ្ចប់នេះទេ។​

 • អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺប្រព័ន្ធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ ឧទាហរណ៍រូមទាំង (ប៉ុន្ដែមិនចំពោះ) DM ឬ HTN ឬ COPD ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងមិនបានល្អ គ្រឿងជំរុញបេះដូងបែបបង្កប់ជាដើម ។ ល។ (ចំណាត់ថ្នាក់ ASA III និងខ្ពស់ជាងនេះ)។​
 • ការបរាជ័យនៃសរីរាង្គ
 • ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺសរសៃប្រសាទស្រួចស្រាវក្នុងរយៈពេល 4 សប្តាហ៍
 • ការឆ្លងមេរោគអេដស៍
 • អ្នកជំងឺដែលមានប្រវត្តិវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងពីមុនលើកលែងតែគ្រូពេទ្យចូលរួមចាត់ទុកថាសមនឹងកញ្ចប់នេះ។
 • ការគិតថ្លៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បន្ទប់វះកាត់ក្នុងរយៈពេល 3 ម៉ោងនិង 30 នាទី រួមទាំងបន្ទប់ OR បន្ទប់សម្រាកយកកម្លាំងសម្រាប់គិលានុបដ្ឋាយិកាដុសខាត់និងគិលានុបដ្ឋាយិកាបង្វិល។
 • ការស្នាក់នៅ 2 ថ្ងៃក្នុងបន្ទប់មាត្រដ្ឋានគ្រែមួយ។
 • ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនិងការផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្តដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកញ្ចប់។
 • ការប្រើថ្នាំសន្លប់និងថ្នាំដែលទាក់ទងនឹងនីតិវិធី។
 • ថ្លៃសេវាវេជ្ជបណ្ឌិត
  • គ្រូពេទ្យវះកាត់
  • ជំនួយគ្រូពេទ្យវះកាត់ (បើចាំបាច់)
  • អ្នកជំនាញខាងថ្នាំសន្លប់
 • ការផ្សាំនិងការបណ្ដុះឆ្អឹងសិប្បនិម្មិត។
 • ថ្លៃពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ការមកលើកដំបូងនិងការតាមដានបន្ត។
 • ថ្លៃស្នាក់នៅរបស់អ្នកជំងឺរយៈពេលលើសពី 1 ថ្ងៃ សម្រាប់ការសង្កេតនិងការឃ្លាំមើលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ឬស្ថិតនៅហួសថ្ងៃដែលគ្រូពេទ្យបានយល់ព្រមឲ្យសម្រាក។
 • ថ្លៃសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់របស់ពេទ្យសរីរាង្គនិងការពិគ្រោះយោបល់របស់អ្នកឯកទេសផ្សេងទៀត។
 • ថ្លៃសេវានិងចំណាយរបស់អ្នកជំងឺខាងក្រៅដែលកើតឡើងមុនទទួលការព្យាបាល។
 • ថ្លៃសម្រាប់ករណីស្មុគស្មាញដែលត្រូវការការវះកាត់បន្ទាន់ឬលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានឧបករណ៍និងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យលើសពីកញ្ចប់។
 • របស់របរផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាភេសជ្ជៈក្នុងបន្ទប់ ថ្លៃទូរស័ព្ទនិងអាហារភ្ញៀវនឹងត្រូវគិតថ្លៃតាមអត្រាធម្មតា។
 • ថ្លៃសម្រាប់ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀតសម្រាប់ដំណើរការមុននិងក្រោយការវះកាត់ ដូចជាការធ្វើតេស្តឈាម កាំរស្មីអ៊ិច, EKG, បញ្ចូលឈាមនិងការធ្វើកោសល្យវិច័យ។
 • ថ្នាំលេបនិងការផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្តនៅផ្ទះ។
 • ថ្លៃសម្រាប់កម្មវិធីហាត់ប្រាណមុនពេលវះកាត់និងក្រោយវះកាត់ដោយអ្នកព្យាបាលតាមរាងកាយ។

 

លក្ខន្ដិកៈ និង លក្ខខណ្ឌ

 • វិក័យប័ត្រសម្រាប់កញ្ចប់នេះអាចត្រូវបានផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមហ៊ុនដៃគូសាជីវកម្មរបស់អ្នកសម្រាប់ការទូទាត់ កញ្ចប់នេះអាចត្រូវបានប្រើជាមួយការធានារ៉ាប់រង *** កញ្ចប់នេះមិនអាចត្រូវបានប្រើរួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូន ការបញ្ចុះតម្លៃ ការបញ្ចុះតម្លៃដៃគូក្រុមហ៊ុន ឬប្រូម៉ូស្សិនផ្សេងទៀតទេ។
 • តម្លៃនេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់អតិថិជនដែលចុះឈ្មោះសម្រាប់ការវះកាត់ចាប់ពីពេលនេះដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 តែប៉ុណ្ណោះ។
 • តម្លៃអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

អត្ថប្រយោជន៍​​
អ្នកសម្របសម្រួលគ្លីនិកឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងនឹងផ្តល់ការអប់រំមុនពេលវះកាត់ដល់អ្នកដែលនឹងធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកកាន់តែជោគជ័យ។​


 

Related Packages