bih.button.backtotop.text
Package Name  

ការពិនិត្យជំងឺមហារីកតំណពូជនិងបេះដូង

Package ID  

INV01

 
27,080 THB
 
27,080 THB

Approximate cost in

 • តម្លៃនេះរួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃវេជ្ជបណ្ឌិត
 • ការធ្វើតេស្ដនៅបន្ទប់ពិសោធន៍
 • សេវាមន្ទីរពេទ្យនិងសេវាថែទាំ
 • តម្លៃកញ្ចប់មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃចំណាយនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបន្ថែមឬថ្លៃព្យាបាលបន្ថែមទៀតប្រសិនបើរកឃើញភាពមិនប្រក្រតី។

ហេតុអ្វីបានជាតំណពូជមានសារៈសំខាន់ចំពោះសុខភាពរបស់ខ្ញុំ?


ការធ្វើតេស្ដតំណពូជចំពោះជំងឺមហារីកដែលឆ្លងតាមតំណពូជនិងជំងឺបេះដូងគឺជាការត្រួតពិនិត្យសុខភាពដែលសកម្មដើម្បីព្យាករណ៍ពីហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូង។​


កញ្ចប់សមស្របសម្រាប់

អ្នកដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារឬប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដូចខាងក្រោម៖
 • មហារីកនៅអាយុតិចជាង 50 ឆ្នាំ
 • មហារីកច្រើនប្រភេទក្នុងមនុស្សតែម្នាក់
 • សមាជិកគ្រួសារជាច្រើននាក់មានជំងឺមហារីក
 • ជំងឺមហារីកសុដន់ចំពោះបុរស
 • បញ្ជាក់ពីមហារីកដែលឆ្លងតាមតំណពូជក្នុងគ្រួសារ
 • បេះដូងឈប់លោតភ្លាមៗ
 • បេះដូងលោតខុសចង្វាក់បណ្តាលមកពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណ
 • កើតជំងឺបេះដូងនៅវ័យក្មេង
 • ការស្លាប់ភ្លាមៗដោយមិនដឹងពីមូលហេតុ
 • ការប៉ោងបំពង់ឈាម ឬ ការហូរឈាមពីទ្រូង

ការធ្វើតេស្តមហារីកនិងបេះដូងវិភាគលើតំណពូជជាង 147 ដែលទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមហារីកដែលទទួលតាមតំណពូជនិងស្ថានភាពជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញឆាប់រហ៍ស អាចមានវិធានការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនិងវិធានការបង្ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
សម្រាប់ការសាកសួរទាក់ទងនឹងកម្មវិធី សូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមរយៈលេខ 065-929-8320
ឬតាមអ៊ីម៉ែល [email protected] ។​


 
លក្ខន្ដិកៈ និង លក្ខខណ្ឌ
 
 • តម្លៃនេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021។
 • ទទួលសេវាកម្មតាមរយៈទូរវេជ្ជសាស្ដ្រឬនៅផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៃមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបាំរុងរ៉ាតជាន់ទី 15 ។
 • ធ្វើការណាត់រសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកលេខ +6665-929-8320 ឬតាមអ៊ីម៉ែល [email protected]
 • ប្រមូលគំរូសម្រាប់ការវិភាគពីទឹកមាត់ដោយប្រើឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដែលផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅផ្ទះរបស់អ្នក។
 • អ្នកអាចញ៉ាំនិងផឹកដូចធម្មតាមុនពេលប្រមូលគំរូ។
 • លទ្ធផលនឹងអាចប្រើបានប្រហែល 20 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានគំរូ។
 • តម្លៃកញ្ចប់មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃចំណាយនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបន្ថែមឬថ្លៃព្យាបាលបន្ថែមទៀតប្រសិនបើរកឃើញភាពមិនប្រក្រតី។
 • កញ្ចប់មិនអាចត្រូវបានប្រើរួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនឬការបញ្ចុះតម្លៃ ឬប្រូម៉ូស្សិនផ្សេងទៀតឡើយ។

 

សេចក្តីណែនាំ
លក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើតេស្តរួមមានមហារីកសុដន់ មហារីកក្រពេញអូវែ មហារីកស្បូន ជំងឺមហារីក​ពោះវៀនធំ ជំងឺមហារីកស្បែក មហារីកក្រពះ មហារីក​លំពែង ជំងឺមហារីក​ក្រពេញ​ប្រូ​ស្តាត មហារីកកោសិកាតម្រងនោម មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត បំពង់ឈាម សភាពបេះដូងលោតខុសចង្វាក់ រោគសាច់ដុំបេះដូង រោគគ្រាប់ឈាម និងទម្រង់តំណពូជនៃជំងឺលើសឈាមនិងកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់។
Package Name : 

ការពិនិត្យជំងឺមហារីកតំណពូជនិងបេះដូង

Package ID : 

INV01

27,080 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

ហេតុអ្វីបានជាតំណពូជមានសារៈសំខាន់ចំពោះសុខភាពរបស់ខ្ញុំ?


ការធ្វើតេស្ដតំណពូជចំពោះជំងឺមហារីកដែលឆ្លងតាមតំណពូជនិងជំងឺបេះដូងគឺជាការត្រួតពិនិត្យសុខភាពដែលសកម្មដើម្បីព្យាករណ៍ពីហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូង។​


កញ្ចប់សមស្របសម្រាប់

អ្នកដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារឬប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដូចខាងក្រោម៖
 • មហារីកនៅអាយុតិចជាង 50 ឆ្នាំ
 • មហារីកច្រើនប្រភេទក្នុងមនុស្សតែម្នាក់
 • សមាជិកគ្រួសារជាច្រើននាក់មានជំងឺមហារីក
 • ជំងឺមហារីកសុដន់ចំពោះបុរស
 • បញ្ជាក់ពីមហារីកដែលឆ្លងតាមតំណពូជក្នុងគ្រួសារ
 • បេះដូងឈប់លោតភ្លាមៗ
 • បេះដូងលោតខុសចង្វាក់បណ្តាលមកពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណ
 • កើតជំងឺបេះដូងនៅវ័យក្មេង
 • ការស្លាប់ភ្លាមៗដោយមិនដឹងពីមូលហេតុ
 • ការប៉ោងបំពង់ឈាម ឬ ការហូរឈាមពីទ្រូង

ការធ្វើតេស្តមហារីកនិងបេះដូងវិភាគលើតំណពូជជាង 147 ដែលទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមហារីកដែលទទួលតាមតំណពូជនិងស្ថានភាពជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញឆាប់រហ៍ស អាចមានវិធានការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនិងវិធានការបង្ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
សម្រាប់ការសាកសួរទាក់ទងនឹងកម្មវិធី សូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមរយៈលេខ 065-929-8320
ឬតាមអ៊ីម៉ែល [email protected] ។​


 
 • តម្លៃនេះរួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃវេជ្ជបណ្ឌិត
 • ការធ្វើតេស្ដនៅបន្ទប់ពិសោធន៍
 • សេវាមន្ទីរពេទ្យនិងសេវាថែទាំ
 • តម្លៃកញ្ចប់មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃចំណាយនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបន្ថែមឬថ្លៃព្យាបាលបន្ថែមទៀតប្រសិនបើរកឃើញភាពមិនប្រក្រតី។
លក្ខន្ដិកៈ និង លក្ខខណ្ឌ
 
 • តម្លៃនេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021។
 • ទទួលសេវាកម្មតាមរយៈទូរវេជ្ជសាស្ដ្រឬនៅផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៃមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបាំរុងរ៉ាតជាន់ទី 15 ។
 • ធ្វើការណាត់រសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកលេខ +6665-929-8320 ឬតាមអ៊ីម៉ែល [email protected]
 • ប្រមូលគំរូសម្រាប់ការវិភាគពីទឹកមាត់ដោយប្រើឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដែលផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅផ្ទះរបស់អ្នក។
 • អ្នកអាចញ៉ាំនិងផឹកដូចធម្មតាមុនពេលប្រមូលគំរូ។
 • លទ្ធផលនឹងអាចប្រើបានប្រហែល 20 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានគំរូ។
 • តម្លៃកញ្ចប់មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃចំណាយនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបន្ថែមឬថ្លៃព្យាបាលបន្ថែមទៀតប្រសិនបើរកឃើញភាពមិនប្រក្រតី។
 • កញ្ចប់មិនអាចត្រូវបានប្រើរួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនឬការបញ្ចុះតម្លៃ ឬប្រូម៉ូស្សិនផ្សេងទៀតឡើយ។

 

សេចក្តីណែនាំ
លក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើតេស្តរួមមានមហារីកសុដន់ មហារីកក្រពេញអូវែ មហារីកស្បូន ជំងឺមហារីក​ពោះវៀនធំ ជំងឺមហារីកស្បែក មហារីកក្រពះ មហារីក​លំពែង ជំងឺមហារីក​ក្រពេញ​ប្រូ​ស្តាត មហារីកកោសិកាតម្រងនោម មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត បំពង់ឈាម សភាពបេះដូងលោតខុសចង្វាក់ រោគសាច់ដុំបេះដូង រោគគ្រាប់ឈាម និងទម្រង់តំណពូជនៃជំងឺលើសឈាមនិងកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់។