bih.button.backtotop.text
Package Name  

កញ្ចប់ពិនិត្យអន្តោទស្សន៍ជំងឺក្រពះផ្លូវអាហារ

Package ID  

GAST03

 
16,000 THB
 
16,000 THB

Approximate cost in

Regular Price 19620.00 THB

 

មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ (GI)

ទីតាំង:
ជាន់ទី 2 អាគារមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបាំរុងរ៉ាត (BIH)

សូមធ្វើការណាត់ទុកមុនដោយការទូរស័ព្ទមកលេខ   02 011 2167-8

កញ្ចប់ពិនិត្យអន្តោទស្សន៍ជំងឺក្រពះផ្លូវអាហារ

ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការពិនិត្យក្រពះពោះវៀន?

ការពិនិត្យក្រពះពោះវៀនធ្វើឲ្យមើលឃើញផ្នែកខាងលើនៃក្រពះពោះវៀន (GI) រួមទាំងបំពង់អាហារ ក្រពះនិងផ្នែកដំបូងនៃពោះវៀនតូចដើម្បី
 • ស៊ើបអង្កេត ឧទាហរណ៍ការហូរឈាមក្រពះពោះវៀន ការស្រកទម្ងន់ដែលមិនអាចពន្យល់បាន ឈឺពោះពិបាកលេបឬឈឺចាប់ ច្រាល ក្ដៅចុងដង្ហើមនិងដុំសាច់។
 • ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឧទាហរណ៍ដំបៅក្រពះអាហារ ជំងឺច្រាល ជំងឺហើមពោះ ឬមហារីក។
 • ព្យាបាល ឧទាហរណ៍ការហូរឈាម GI ការកម្ចាត់ជាលិការដុះលូតលាស់ឬរបស់លាយឡំ។តើការពិនិត្យក្រពះពោះវៀនត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

ការពិនិត្យក្រពះពោះវៀនគឺជាការពិនិត្យអន្តោទស្សន៍នៃ GI ផ្នែកខាងលើ។

អ្នកជំងឺត្រូវផ្អាកមិនបរិភោគអាហាររយៈពេលប្រាំបីម៉ោងមុនពេលធ្វើនីតិវិធីដើម្បីធានាថាក្រពះទំនេរ។ ការចាក់ថ្នាំរំងាប់ការឈឺចាប់និងថ្នាំស្ពឹកក្នុងកន្លែងផ្ទាល់មុននីតិវិធីដែលជាអន្តោទស្សន៍ជាបំពងដែលអាចបត់បែនបានស្ដើងៗ ជាមួយប្រភពពន្លឺនិងកាមេរ៉ាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបំពង់កពេលលេប។ នីតិវិធីជាធម្មតាចំណាយពេលតិចជាង 15 នាទីហើយអាចធ្វើបានតាមនីតិវិធីសម្រាប់អ្នកជំងឺខាងក្រៅបាន។


 

តើអ្នកណានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីការពិនិត្យក្រពះពោះវៀន?
 

ការពិនិត្យពោះវៀនត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញសម្រាប់វិធានការស៊ើបអង្កេតរោគវិនិច្ឆ័យឬព្យាបាលដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

 

មុនពេលទៅថតឆ្លុះពិនិត្យពោះវៀន អ្នកជំងឺត្រូវ៖

 • ផ្អាកទទួលទានបន្ទាប់ពីពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រយប់មុន (លើកលែងតែទឹកធម្មតា) ។​
 • ផ្អាកពីការលេបថ្នាំប្រឆាំងគ្រាប់ឈាមក្នុងរយៈពេល 3-7 ថ្ងៃមុនពេលធ្វើការពិនិត្យ (អាស្រ័យលើកម្រិតនិងប្រភេទថ្នាំ)។

 

លក្ខន្ដិកៈ និង លក្ខខណ្ឌ

 • កញ្ចប់រួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាវេជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់ការឆ្លុះអន្តោទស្សន៍។
 • សេវាកម្មមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021។
 • កញ្ចប់មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃចំណាយនិងថ្លៃសេវាសម្រាប់ការធ្វើតេស្តផ្សេងទៀត ការព្យាបាលឬថ្នាំដែលវេជ្ជបណ្ឌិតណែនាំដោយផ្អែកលើលទ្ធផលតេស្តនោះទេ។
 • វេជ្ជបណ្ឌិតត្រូវបានរៀបចំឲ្យព្យាបាល អ្នកជំងឺមិនអាចស្នើសុំវេជ្ជបណ្ឌិតដោយផ្ទាល់បានទេ។
 • កញ្ចប់មិនអាចត្រូវបានប្រើរួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនឬការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតឡើយ។
 • មន្ទីរពេទ្យបាំរុងរ៉ាតរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធមិនសងប្រាក់វិញសម្រាប់កម្មវិធីនេះប្រសិនបើវេជ្ជបណ្ឌិតយល់ថាវាមិនសមរម្យឬគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដោយផ្អែកលើស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្របច្ចុប្បន្នឬប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្តអ្នក។
Package Name : 

កញ្ចប់ពិនិត្យអន្តោទស្សន៍ជំងឺក្រពះផ្លូវអាហារ

Package ID : 

GAST03

16,000 THB
Regular Price 19,620 THB Regular Price

Approximate cost in :

កញ្ចប់ពិនិត្យអន្តោទស្សន៍ជំងឺក្រពះផ្លូវអាហារ

ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការពិនិត្យក្រពះពោះវៀន?

ការពិនិត្យក្រពះពោះវៀនធ្វើឲ្យមើលឃើញផ្នែកខាងលើនៃក្រពះពោះវៀន (GI) រួមទាំងបំពង់អាហារ ក្រពះនិងផ្នែកដំបូងនៃពោះវៀនតូចដើម្បី
 • ស៊ើបអង្កេត ឧទាហរណ៍ការហូរឈាមក្រពះពោះវៀន ការស្រកទម្ងន់ដែលមិនអាចពន្យល់បាន ឈឺពោះពិបាកលេបឬឈឺចាប់ ច្រាល ក្ដៅចុងដង្ហើមនិងដុំសាច់។
 • ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឧទាហរណ៍ដំបៅក្រពះអាហារ ជំងឺច្រាល ជំងឺហើមពោះ ឬមហារីក។
 • ព្យាបាល ឧទាហរណ៍ការហូរឈាម GI ការកម្ចាត់ជាលិការដុះលូតលាស់ឬរបស់លាយឡំ។តើការពិនិត្យក្រពះពោះវៀនត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

ការពិនិត្យក្រពះពោះវៀនគឺជាការពិនិត្យអន្តោទស្សន៍នៃ GI ផ្នែកខាងលើ។

អ្នកជំងឺត្រូវផ្អាកមិនបរិភោគអាហាររយៈពេលប្រាំបីម៉ោងមុនពេលធ្វើនីតិវិធីដើម្បីធានាថាក្រពះទំនេរ។ ការចាក់ថ្នាំរំងាប់ការឈឺចាប់និងថ្នាំស្ពឹកក្នុងកន្លែងផ្ទាល់មុននីតិវិធីដែលជាអន្តោទស្សន៍ជាបំពងដែលអាចបត់បែនបានស្ដើងៗ ជាមួយប្រភពពន្លឺនិងកាមេរ៉ាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបំពង់កពេលលេប។ នីតិវិធីជាធម្មតាចំណាយពេលតិចជាង 15 នាទីហើយអាចធ្វើបានតាមនីតិវិធីសម្រាប់អ្នកជំងឺខាងក្រៅបាន។


 

តើអ្នកណានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីការពិនិត្យក្រពះពោះវៀន?
 

ការពិនិត្យពោះវៀនត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញសម្រាប់វិធានការស៊ើបអង្កេតរោគវិនិច្ឆ័យឬព្យាបាលដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

 

មុនពេលទៅថតឆ្លុះពិនិត្យពោះវៀន អ្នកជំងឺត្រូវ៖

 • ផ្អាកទទួលទានបន្ទាប់ពីពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រយប់មុន (លើកលែងតែទឹកធម្មតា) ។​
 • ផ្អាកពីការលេបថ្នាំប្រឆាំងគ្រាប់ឈាមក្នុងរយៈពេល 3-7 ថ្ងៃមុនពេលធ្វើការពិនិត្យ (អាស្រ័យលើកម្រិតនិងប្រភេទថ្នាំ)។
 

មជ្ឈមណ្ឌលជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ (GI)

ទីតាំង:
ជាន់ទី 2 អាគារមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបាំរុងរ៉ាត (BIH)

សូមធ្វើការណាត់ទុកមុនដោយការទូរស័ព្ទមកលេខ   02 011 2167-8

 

លក្ខន្ដិកៈ និង លក្ខខណ្ឌ

 • កញ្ចប់រួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាវេជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់ការឆ្លុះអន្តោទស្សន៍។
 • សេវាកម្មមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021។
 • កញ្ចប់មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃចំណាយនិងថ្លៃសេវាសម្រាប់ការធ្វើតេស្តផ្សេងទៀត ការព្យាបាលឬថ្នាំដែលវេជ្ជបណ្ឌិតណែនាំដោយផ្អែកលើលទ្ធផលតេស្តនោះទេ។
 • វេជ្ជបណ្ឌិតត្រូវបានរៀបចំឲ្យព្យាបាល អ្នកជំងឺមិនអាចស្នើសុំវេជ្ជបណ្ឌិតដោយផ្ទាល់បានទេ។
 • កញ្ចប់មិនអាចត្រូវបានប្រើរួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនឬការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតឡើយ។
 • មន្ទីរពេទ្យបាំរុងរ៉ាតរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធមិនសងប្រាក់វិញសម្រាប់កម្មវិធីនេះប្រសិនបើវេជ្ជបណ្ឌិតយល់ថាវាមិនសមរម្យឬគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដោយផ្អែកលើស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្របច្ចុប្បន្នឬប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្តអ្នក។