bih.button.backtotop.text

វ៉ាក់សាំង HPV ថ្មី៖ មានថាមពលកាន់តែច្រើនប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារី

    

 

201101_Bumrungrad-IDM_Cervical-Cancer-Awareness-Campaign_Carousel_Khmer_AW-01.jpg

 

 

តើ HPV គឺជាអ្វី?
 

មានវីរុស Human Papillomavirus ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាងមួយរយប្រភេទហើយ ក្នុងនោះមាន 40 ប្រភេទអាចបង្កឲ្យមានជំងឺលើមនុស្សបាន។ វីរុស HPV 6 និង 11 ត្រូវបានគេដឹងថាបណ្តាលឲ្យកើតឫសក្នុងប្រដាប់បន្តពូជ រីឯប្រភេទ 16 និង 18 មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងជំងឺមហារីករន្ធគូថនិងប្រដាប់បន្តពូជ។

បច្ចុប្បន្ននេះពុំមានថ្នាំឬការព្យាបាលណាមួយសម្រាប់ការឆ្លងវីរុស HPV ទេ ប៉ុន្តែមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារយើងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការឆ្លងវីរុស HPV តាំងពីដំបូង។ បច្ចុប្បន្ននេះមានវ៉ាក់សាំងចំនួនពីរនៅក្នុងប្រទេសថៃ៖
  • វ៉ាក់សាំងការពារវីរុស HPV 2 ប្រភេទ (ការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគ 16 និង 18)
  • វ៉ាក់សាំង HPV 4 ប្រភេទ (ការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគចំនួន 6,11,16 និង 18)
ដំណឹងល្អគឺថានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 វ៉ាក់សាំង HPV ថ្មីដែលការពារប្រឆាំងនឹងវីរុស 9 ប្រភេទបានចេញលក់នៅក្នុងប្រទេសថៃ បង្កើនកម្រិតនៃការការពារដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមក។
 

 


តើអ្វីទៅជាវ៉ាក់សាំង 9 ប្រភេទរបស់វីរុស Human Papillomavirus?
 

ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីជំនាន់មុន 4 ជំនាន់ ដោយវ៉ាក់សាំងការពារវីរុស HPV 9 ត្រូវបានរៀបចំពីអនុភាគដែលមានលក្ខណៈដូចវីរុស។ វាការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគប្រភេទទី 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, និង 58 សម្រាប់ទាំងបុរសនិងស្ត្រីដែលមានអាយុពី 9 ទៅ 45 ឆ្នាំ។

 

 

តើវ៉ាក់សាំងនេះអាចការពារអ្វីខ្លះ?
 

វ៉ាក់សាំងការពារវីរុស HPV 9 ប្រភេទអាចការពារទាំងបុរសនិងស្ត្រីប្រឆាំងនឹងរោគសញ្ញាដូចខាងក្រោម៖
 
ស្រ្ដីមានអាយុ 9-45 ឆ្នាំ បុរសមានអាយុ 9-45 ឆ្នាំ
  • មហារីកមាត់ស្បូន មហារីកបរបេទ្វាមាស មហារីកទ្វារមាស មហារីករន្ធគូថ មហារីកមាត់ និងមហារីកបំពង់ក (ពីវីរុស HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 និង 58) ។
  • ដំបៅដែលអាចកើតមាន មុនជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន មហារីកបរបេទ្វាមាស មហារីកទ្វារមាស និងមហារីករន្ធគូថ (ពីវីរុស HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 និង 58) ។
  • ឫសក្នុងប្រដាប់បន្តពូជ (ពីវីរុស HPV 6 និង 11) ។
  • មហារីករន្ធគូថ មហារីកមាត់ និងមហារីកបំពង់ក(ពីវីរុស HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 និង 58) ។
  • ដំបៅដែលអាចកើតមាន មុនជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន (from HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 and 58). (ពីវីរុស HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 និង 58) ។
  • ឫសក្នុងប្រដាប់បន្តពូជ (ពីវីរុស HPV 6 និង 11) ។​
 

 


តើវ៉ាក់សាំងនេះសក្ដិសមសម្រាប់អ្នកណា?
 

វ៉ាក់សាំង HPV 9 ប្រភេទដែលអាចប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី 9 ទៅ 45 ឆ្នាំ។ វាជាការល្អបំផុតដែលត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការនេះនៅអាយុនៅពេលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្លាំងបំផុតហើយមុនពេលរួមភេទលើកដំបូង។ អ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រួមភេទរួចហើយក៏អាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានដែរ ប៉ុន្តែវាអាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចពេលប្រើជាមួយមនុស្សដែលមិនទាន់បានរួមភេទទេ។

 

 

តើវ៉ាក់សាំងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេច?
 

វ៉ាក់សាំងការពារវីរុស HPV 9 ប្រភេទត្រូវបានចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងជាលិកាសាច់ដុំដើមដៃឬភ្លៅ។ ចំនួនបរិមាណដែលអ្នកត្រូវការអាស្រ័យលើអាយុរបស់អ្នកដូចបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

 
អាយុ ចំនួនបរិមាណ កាលវិភាគ
9-14 ឆ្នាំ* 2 ** ការបាញ់លើកទី 1៖ តាមការណាត់ជួបលើកដំបូង
ការបាញ់លើកទី 2 ៖​ ចន្លោះពី 6-12 ខែបន្ទាប់ពីចាក់លើកដំបូង
  ការបាញ់លើកទី 1៖ តាមការណាត់ជួបលើកដំបូង
ការបាញ់លើកទី 2 ៖ ពីរខែបន្ទាប់ពីចាក់លើកដំបូង
ការបាញ់លើកទី 3 ៖ 6 ខែបន្ទាប់ពីចាក់លើកដំបូង
15-45 years ការបាញ់លើកទី 1៖ តាមការណាត់ជួបលើកដំបូង
ការបាញ់លើកទី 2 ៖ ពីរខែបន្ទាប់ពីចាក់លើកដំបូង
ការបាញ់លើកទី 3 ៖ 6 ខែបន្ទាប់ពីចាក់លើកដំបូង

* ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយលើចំនួនបរិមាណគឺតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គ្រូពេទ្យ។
** ប្រសិនបើការចាក់លើកទី 2 ត្រូវបានផ្តល់មុនជាង 5 ខែបន្ទាប់ពីការចាក់លើកដំបូង ការចាក់លើកទី 3 ត្រូវការជាចាំបាច់យ៉ាងហោចណាស់ 4 ខែបន្ទាប់ពីការចាក់លើកទី 2 ។

 

 

ផលប៉ះពាល់របស់វ៉ាក់សាំងនេះ


ជាទូទៅវ៉ាក់សាំងនេះមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេ។ ផលប៉ះពាល់ស្រាលដូចជាឈឺចាប់ អាចកើតមានការហើមឬឡើងក្រហមជុំវិញកន្លែងចាក់។ នេះក៏អាចត្រូវបានមកព្រមជាមួយការឈឺក្បាល គ្រុន ចង្អោរ វិលមុខ អស់កម្លាំង និងឈឺពោះ។ រោគសញ្ញាទាំងនេះនឹងមានរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយនឹងបាត់ទៅវិញដោយមិនចាំបាច់ទៅជួបគ្រូពេទ្យនោះទេ។

 

 

បម្រាម
 

វ៉ាក់សាំង HPV 9 ប្រភេទមិនគួរប្រើជាមួយអ្នកជំងឺដែលមានប្រវត្តិប្រតិកម្មអាឡែស៊ីនឹងវ៉ាក់សាំង HPV ដែលមាន 9 ឬ 4 ឬសមាសធាតុណាមួយនៃវ៉ាក់សាំងឡើយ ក៏ដូចជាអ្នកជំងឺដែលមានអាឡែរហ្សីផ្សិតធ្ងន់ធ្ងរ។

 

 

តើខ្ញុំអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានទេប្រសិនបើខ្ញុំបានទទួលវ៉ាក់សាំងទាំងប្រភេទ 2 ឬ 4 រួចហើយ?
 

ការសិក្សាគ្លីនិកបានបង្ហាញថាវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការទទួលវ៉ាក់សាំងការពារវីរុស HPV 9 បន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំង HPV 2 ឬ 4 រួចហើយ។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការពិចារណាចុងក្រោយថាតើការគួរចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតឬត្រូវណែនាំ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានថ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យបាំរុងរ៉ាតត្រៀមឆ្លើយសំណួររាល់ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

 

 

201101_Bumrungrad-IDM_Cervical-Cancer-Awareness-Campaign_Carousel_Khmer_AW-03.jpg
 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងសេវាព័ត៌មានថ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យបាំរុងរ៉ាត៖

ទូរស័ព្ទ: +66(0) 2 011 3399 អ៊ីម៉ែល: [email protected].com
 
For more information please contact:

Related Health Blogs