โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ

ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างครอบคลุม เริ่มตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัย และให้การรักษาที่เหมาะสม ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะและบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงยังมีประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งในประเทศและในต่างประเทศ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด ล้วนผ่านการฝึกอบรมด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะมาโดยเฉพาะ

ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางการแพทย์เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะประกอบด้วยห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าหัวใจหรือ Cardiac Electrophysiology Lab (EP Lab) ซึ่งได้มาตรฐานเดียวกับสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดจังหวะแปซิฟิกริมในประเทศสหรัฐอเมริกา (Pacific Rim Electrophysiology Research Institute) เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงสำหรับให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทุกชนิด โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้จะสามารถแสดงภาพเสมือนจริง ทำให้แพทย์สามารถเห็นตำแหน่งของความผิดปกติได้ชัดเจน ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยและเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาให้ดีขึ้นรวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้เป็นห้องผ่าตัดได้ทันทีในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้ปลอดเชื้อเช่นเดียวกับห้องผ่าตัดตลอดเวลา จึงสามารถผ่าตัดผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการนี้ได้ทันทีในกรณีที่มีความจำเป็น

ศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

นอกเหนือจากความใส่ใจในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างตรงจุด ร่วมกับการให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะยังให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย โดยพร้อมเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการรักษาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้ง

การติดต่อสอบถาม

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะของคุณหรือคนที่คุณรักสามารถนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษาได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โทร 0-2667-1000 หรือคลิก “รายชื่อแพทย์
เพื่อดูรายละเอียดและตารางการออกตรวจของแพทย์

 

  ค้นหาแพทย์ นัดหมายแพทย์ ติดต่อเรา ประวัติการศึกษาและบทความ นพ. เกรียงไกร จิรสิริโรจนากร
 

 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดจากการที่กระแส
  ไฟฟ้าในหัวใจเปลี่ยนแปลงไป ทำให้หัวใจเต้น
  ไม่เป็นไปตามจังหวะธรรมชาติ โดยอาจเต้นเร็ว
  เกินไป ช้าเกินไป หรือจังหวะไม่สม่ำเสมอ

 • ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติอาจเกิดที่หัวใจห้องบนหรือ
  ห้องล่างก็ได้ หลายชนิดไม่มีผลสำคัญหรืออันตราย แต่บางชนิด เช่น หัวใจห้องล่างเต้นเร็วรัวหรือหัวใจ
  ห้องบนเต้นเร็วระริก ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันที อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

 • โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะจะทราบ
  ว่าตนเองมีปัญหาก็ต่อเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ
  หรือมาพบแพทย์เมื่อป่วยด้วยโรคอื่น

 • ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการผิดปกติ เช่น วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ใจสั่นบริเวณหน้าอก หายใจขัด เจ็บแน่นบริเวณหน้าอก เป็นลมหมดสติ ในขณะที่หลายรายไม่มีอาการใดๆ เลย

 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจไม่สามารถป้องกัน
  ได้เสมอไปแต่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเพื่อลด
  โอกาสในการเกิดโรคได้ เช่น กาแฟ แอลกอฮอล์
  ความเครียด การสูบบุหรี่ ร่วมกับพบแพทย์สม่ำเสมอ ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของผู้ป่วย