บทความเกี่ยวกับสุขภาพในช่วงน้ำท่วม ----- Flood Related Health Informationด้านล่างนี้คือ ข้อมูลที่ทำให้คุณและครอบครัวอยู่อย่างปลอดภัยในช่วงน้ำท่วม คลิกหัวข้อด้านล่างเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Please scroll down below for the English language health information links.

บทความที่เป็นประโยชน์

บำรุงราษฎร์อาสาทำดี เพื่อสังคมที่ดี


English Language: Flood Health Tips and Information
Bumrungrad's Mobile Clinic "Asha Bumrungrad" Flood Program:
Posted by Bumrungrad International

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บล็อกของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ติดตามบล็อกของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่าน RSS Feed