การฉีกขาดของเส้นเอ็นหุ้มข้อไหล่
ข้อต่อของร่างกายคนเรามีความสำคัญในการช่วยให้เราเคลื่อนไหวและขยับเขยื้อนได้ แต่ข้อต่อก็ต้องมีความสามารถในการอยู่คงที่ได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีพบว่ายิ่งข้อต่อเคลื่อนไหวได้มากก็จะมีความสามารถในการอยู่คงที่ได้น้อยลง ดังเช่น ข้อหัวไหล่ที่มักพบการหลุดของข้อต่อได้มากที่สุด ซึ่งความคงที่ของหัวไหล่นั้นเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อต่อ โดยถ้ามีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อเหล่านั้น ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษา อันจะเป็นการช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและทำให้ผู้ป่วยสามารถขยับแขนได้ตามปกติ
Posted by Bumrungrad International
November 21, 2014
comments
ท้องผูกในเด็ก อาการและการป้องกัน
ท้องผูกในเด็กเป็นปัญหาที่พบได้มาก แม้จะดูเหมือนไม่ร้ายแรง แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรมองข้าม เพราะหากปล่อยให้ลูกมีอาการท้องผูกนานๆ โดยไม่ทำการรักษา ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกทั้งทางร่างกายและจิตใจได้
Posted by Bumrungrad International
November 03, 2014
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ