ใจสั่นหวิวเป็นเรื่องธรรมดา หรือว่าโรคหัวใจถามหา

ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ