5 วิธีการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
เมื่ออายุมากขึ้นและก้าวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ ผู้สูงวัยจำเป็นต้องดูแลตนเองเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในช่วงปลายอย่างมีความสุข
Posted by Bumrungrad International
June 22, 2015
comments
ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ภาวะกระดูกพรุน  เวียนศีรษะ ปัญหาการทรงตัวและการหกล้ม ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
บทความตอนที่ 1 ได้พูดถึงปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ แต่ยังมีปัญหาที่พบได้บ่อยอีกมากมาย ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความนี้
Posted by Bumrungrad International
June 16, 2015
comments
ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุและการดูแล
ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุซึ่งการเรียนรู้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงวิธีการป้องกันและดูแลที่ดีและมีชีวิตชีวา
Posted by Bumrungrad International
June 08, 2015
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ