พลังออกซิเจน...รักษาโรคได้

ปกติในอากาศมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 20% ซึ่งคนเราหายใจก็จะได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ แต่การบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงช่วยให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนบริสุทธิ์ถึง 100% และเมื่อใช้ร่วมกับการเพิ่มความกดบรรยากาศที่มากขึ้น ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความดันย่อยของออกซิเจนให้ขึ้นไปจนเกือบถึง 20 เท่าของปริมาณออกซิเจนปกติ ประโยชน์ของการบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ได้แก่
 

  1. ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเจริญของเนื้อเยื่อและหลอดเลือดฝอย เมื่อร่างกายสร้างหลอดเลือดฝอยขึ้นใหม่ก็จะทำให้มีเลือดไหลเวียนไปสู่อวัยวะที่ขาดเลือดได้ดีขึ้น เซลล์เนื้อเยื่อจึงสมานแผลได้เร็วขึ้น
  2. เพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาวในการทำลายเชื้อโรค
  3. ช่วยยับยั้งและต่อต้านการติดเชื้อโรคบางชนิด
  4. ลดการบวมของเนื้อเยื่อ
  5. ลดขนาดของฟองอากาศในเนื้อเยื่อและหลอดเลือดได้อีกด้วย


ปัจจุบันวงการแพทย์ได้นำเอาการบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงไปประยุกต์ใช้ในหลายๆ กรณี อาทิ นำไปใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ที่มีปัญหาหรือความพิการทางสมอง ผู้ที่มีอาการเหนื่อยล้าอ่อนแรง รวมถึงการบาดเจ็บการการเล่นกีฬา ในส่วนของขั้นตอนการรักษา ก่อนเข้ารับการบำบัดด้วยเครื่องปรับบรรยากาศ แพทย์จะตรวจประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วยและเอ็กซเรย์ปอดเพื่อความปลอดภัย และเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนในการบำบัด คือ
 

  1. เปลี่ยนเครื่องแต่งกายตามที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมไว้ให้
  2. นอนอยู่บนเตียงที่สามารถเลื่อนเข้าไปภายในเครื่องปรับแรงดันบรรยากาศ
  3. แพทย์หรือพยาบาลจะเปิดออกซิเจน 100% ให้เข้าไปในเครื่องแล้วค่อยๆ ปรับเพิ่มความดันออกซิเจนให้มากกว่าปกติเพื่อผลในการรักษา โดยอาจมีอาการหูอื้อเล็กน้อยในระยะแรก ซึ่งแพทย์หรือพยาบาลจะคอยสังเกตอาการอยู่ตลอดเวลา และติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยทางโทรศัพท์ที่ติดมากับเครื่อง โดยผู้ป่วยสามารถดูโทรทัศน์หรือนอนหลับพักผ่อนได้ โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาทีต่อครั้ง
  4. เมื่อครบเวลาที่กำหนด แพทย์หรือพยาบาลจะปรับลดความกดบรรยากาศในเครื่องให้ลงมาเท่ากับความกดบรรยากาศปกติและนำผู้ป่วยออกจากเครื่อง


เรียบเรียงโดย นพ. วรศักดิ์ โฆวินวิพัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและเวชศาสตร์ความดันสูง

 
IMG
IMG
IMG
IMG

 

Posted by Bumrungrad International
CCPC การรับรองมาตรฐานการผ่าตัดข้อเทียมระดับนานาชาติ
การรับรองคุณภาพด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม Clinical Care Program Certificate ในระดับนานาชาติ
Posted by Bumrungrad International
July 11, 2017
comments
พลังออกซิเจน...รักษาโรคได้
ประโยชน์ของการบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง
Posted by Bumrungrad International
July 07, 2017
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ