ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย low-dose CT

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ
มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่มีอัตราคร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะมะเร็งปอดมักไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรก กว่าผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ก็เป็นระยะที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายแล้ว ทำให้รักษาได้ยากและผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่สุด ในทางกลับกัน หากตรวจพบมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ในระยะแรก โอกาสรักษาให้หายขาดได้จะมีสูงถึง 90%
 
เป็นที่ทราบกันดีว่า สาเหตุที่สำคัญของมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี่ การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดจึงมักทำในคนที่สูบบุหรี่ซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก แต่เป็นที่น่าสนใจว่า ในปัจจุบันเริ่มมีผู้หญิงจำนวนมากที่ไม่เคยสูบบุหรี่และไม่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ไม่มีคนใกล้ชิดสูบบุหรี่ แต่ก็เป็นมะเร็งปอด ดังนั้นการเน้นการตรวจคัดกรองแต่เฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นอาจไม่เพียงพอ เพราะทำให้ไม่ได้ตรวจและไม่พบผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นในกลุ่มนี้
 
ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสามารถทำได้ด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ หรือ low-dose computed tomography (low-dose CT) ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยและใช้วิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำนี้จึงช่วยให้
  • ตรวจพบความผิดปกติได้มากกว่า สามารถตรวจหาก้อนมะเร็งได้อย่างชัดเจนแม้ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็กหรือถูกบดบังโดยอวัยวะอื่น นับว่าเป็นวิธีที่มีความไวและความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ปอดธรรมดาที่ใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งสามารถตรวจพบได้เฉพาะกรณีที่ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่และไม่ถูกบดบังโดยหัวใจ กระดูก หรือตามซอกมุมต่างๆ ในปอดเท่านั้น
  • สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ช่วยให้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่มะเร็งจะกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ในร่างกาย
  • ป้องกันอันตรายที่จะได้รับจากรังสี เนื่องจากเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีต่ำ
จะเห็นได้ว่า การตรวจคัดกรองสามารถช่วยให้ค้นพบมะเร็งปอดได้เร็วขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดได้ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้ที่มีความกังวลต่อการเกิดมะเร็งปอดจึงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการตรวจเอกซเรย์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ ซึ่งได้แก่
  • ผู้ที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติสูบบุหรี่ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่ 
  • ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องรับมลภาวะและสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะสารจำพวกใยหิน (asbestos) ก๊าซกัมมันตรังสี (radon) หรือควันพิษจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม
  • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวทางสายเลือดเป็นโรคมะเร็งปอด
  • ผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 
ผู้ที่มีความเสี่ยงข้างต้นควรมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้รับคำแนะนำ แต่ในผู้ที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น อายุน้อย ไม่สูบบุหรี่ ก็ควรหมั่นสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอไม่มีสาเหตุ ไอโดยไม่เป็นหวัด หรือไอโดยเริ่มจากหวัดแต่ไอนานไม่หายสักที ก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการตรวจในผู้ป่วยแต่ละราย
 
เรียบเรียงโดย ศ.นพ.ยงยุทธ์ พลอยส่องแสง อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับบริการได้ที่
ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 
โทรศัพท์   0 2667 2000

Posted by Bumrungrad International
บทความที่เกี่ยวข้อง:
Targeted Therapy เจาะจงที่เป้าหมาย...ความหวังของการรักษามะเร็งVMAT เทคโนโลยีใหม่ของการฉายรังสีรักษามะเร็งเลิกบุหรี่ให้ได้ผล...แบบลาขาดไข้เลือดออกในเด็กไขความลับ.....โรคมะเร็งกับรังสีรักษาการปลูกถ่ายไขกระดูกชนิดเหมือนกันเพียงครึ่งเดียว ความหวังของผู้ป่วยโรคในระบบเลือดการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีรังสีรักษาข้ามเวลาไปดูการผ่าตัดในปี 2025ดูแลตัวเองอย่างไร...หลังการใช้รังสีรักษาโรคมะเร็ง?ทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอด ตรวจคัดกรองได้ก่อนสายเกินไปมะเร็งมดลูก...อีกหนึ่งมะเร็งของผู้หญิงที่ควรรู้จักร่างกายของคุณจะเป็นอย่างไรหลังจากเลิกสูบบุหรี่รู้ทันมะเร็งลำไส้ใหญ่...ป้องกันได้สู้มะเร็งปอดด้วย Targeted Therapyหยุดบุหรี่ ลดมะเร็งปอด...ตรวจคัดกรอง พบก่อน รักษาหายหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก (da Vinci Robot)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บล็อกของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ติดตามบล็อกของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่าน RSS Feed