4 ปัจจัยความสำเร็จในการผ่าตัดข้อเทียม
แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมจะสามารถใช้งานได้ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังคงมีปัญหาอาการปวดอยู่
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
Better Health ฉบับที่รวบรวมเนื้อหาว่าด้วยสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน เพื่อเตรียมให้เราทุกคนก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขอย่างแท้จริง
Posted by Bumrungrad International
January 06, 2016
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ