ความเสี่ยงและการรักษาโรคต้อหิน
ต้อหินเป็นโรคที่มีการเสื่อมของประสาทตา โดยมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ ความดันตาที่สูงขึ้นจนมีการทำลายประสาทตาและส่งผลให้เกิดการสูญเสียการมองเห็น
Posted by Bumrungrad International
February 23, 2016
comments
ภาวะโรคกระดูกพรุนคืออะไร สาเหตุและการรักษา
กระดูกพรุน คือ โรคกระดูกชนิดหนึ่งที่กระดูกเริ่มเสื่อมและบางลง เนื่องจากสูญเสียแคลเซียมที่สะสมในกระดูก โดยโรคนี้จะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดนอกจากกระดูกแตกหรือหัก
Posted by Bumrungrad International
February 17, 2016
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ