คณะแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทำคลอด “แฝด 6” สำเร็จ
คณะแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ทำคลอดให้คุณดวงชนก วรวุฒิ วัย 29 ปี คุณแม่ตั้งครรภ์ “แฝด 6” สำเร็จและปลอดภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา โดยทารกทั้ง 6 คน เป็นเพศชายและหญิงอย่างละ 3 คน ซึ่งการทำคลอดครั้งนี้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยของแม่และทารกเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยมีคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวม 20 คน ร่วมกันทำคลอดทารกทั้ง 6 คน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกอย่างเพิ่มขึ้นเป็น 6 ชุดจากปกติ ปัจจุบันทารกทุกคนมีสุขภาพปลอดภัยดี
Posted by Bumrungrad International
July 11, 2012
comments
คณะแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทำคลอด “แฝด 6” สำเร็จ
คณะแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ทำคลอดให้คุณดวงชนก วรวุฒิ วัย 29 ปี คุณแม่ตั้งครรภ์ “แฝด 6” สำเร็จและปลอดภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา โดยทารกทั้ง 6 คน เป็นเพศชายและหญิงอย่างละ 3 คน ซึ่งการทำคลอดครั้งนี้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยของแม่และทารกเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยมีคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวม 20 คน ร่วมกันทำคลอดทารกทั้ง 6 คน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกอย่างเพิ่มขึ้นเป็น 6 ชุดจากปกติ ปัจจุบันทารกทุกคนมีสุขภาพปลอดภัยดี
Posted by Bumrungrad International
July 11, 2012
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ