"โรคหลอดเลือดสมอง" ถือเป็นหนึ่งในโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรืออัมพาต มากเป็นอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก ซึ่งมีความเสี่ยงทั้งจากที่ป้องกันได้ และป้องกันไม่ได้ แต่เราจะลดความเสี่ยงเหล่านั้นลงได้อย่างไร มาหาคำตอบกันได้ที่นี่นะคะ