2561 > Graph Magazine Vol.02 > ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์ 

ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์ 

ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์ 

 
report_600X474.jpg
1. รางวัลอันทรงคุณค่า
บำรุงราษฎร์คว้า 2 รางวัล Most Improved Thai Hospital ระดับ Excellence และ Nursing Excellence ระดับ Gold ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการประชุมผู้บริหารโรงพยาบาลภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 (The 17th Hospital Management Asia 2018) โดย รศ. นพ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ได้รับเชิญปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ‘Positioning Asia as the hub for Medical Tourism’ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาด และทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คนมาจากทั่วโลก

นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า 2 รางวัล จากผู้เสนอผลงานเข้าร่วมการพิจารณา 451 เรื่องใน 13 ประเภทรางวัลจาก 123 โรงพยาบาลใน 18 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับเกียรติจาก นพ. ดร. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางคลินิก เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล Most Improved Thai Hospital และ คุณนุชจารี จังวณิชชา ผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคุณธนิดา คงสมัย พยาบาลผู้ประสานงานทางคลินิกอาวุโส เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล Nursing Excellence พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายนที่ผ่านมา


report2_600X474.jpg
2. ผู้นำด้านสุขภาพยุค Healthcare 4.0 
ข่าวที่น่ายินดีของชาวบำรุงราษฎร์ เมื่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ได้รับการยกย่องจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยรางวัลความเป็นเลิศในด้านต่างๆ กว่า 13 รางวัล อาทิ รางวัลโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย 2561 ของ Thai Business Excellence Awards 2018 โดยนิตยสาร SouthEast Asia News, รางวัลโรงพยาบาลแห่งปี ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, รางวัล Smart Hospital of  the Year in Asia Pacific, รางวัลโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, รางวัลผู้ให้บริการ ด้านออร์โธปิดิกส์แห่งปี 2561 ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยนิตยสาร Global Health and Travel และล่าสุดกับรางวัล Hospital of the Year Thailand โดยนิตยสาร Healthcare Asia จากการที่องค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงทั้ง 3 แห่งได้ พิจารณามอบรางวัลดังกล่าว นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นพัฒนาและทุ่มเทในการบริบาลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดของแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหสาขา วิชาชีพ และพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มีต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี

ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการยกระดับบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ทั้งในด้านนวัตกรรม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน สะท้อนผ่านการให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีอัจฉริยะขั้นสูง หรือที่เรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) โดยล่าสุด 7 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้พัฒนาการผ่าตัดกระดูกสันหลังไปอีกก้าวหนึ่งโดยการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์กำหนดพิกัดรุ่นใหม่ล่าสุด มาช่วยศัลยแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง โดยมีจุดเด่นคือการกำหนดพิกัดอย่างแม่นยำเพื่อให้ศัลยแพทย์ใส่สกรู เพื่อยึดกระดูกสันหลังได้ตรงจุด ตรงองศา อีกทั้งศัลยแพทย์ยังสามารถมองเห็นภาพจากมอนิเตอร์แบบ 3 มิติขณะที่ทำได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
แขนกลหุ่นยนต์นี้ สามารถงอ หมุน และเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระทุกทิศทาง เนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยจึงฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากการผ่าตัด เกิดความบอบช้ำของแผลผ่าตัดน้อย และสามารถกลับไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ยังช่วยในการวางแผนก่อนการผ่าตัดได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ แม่นยำ ปลอดภัย และผ่อนคลายความกังวลให้กับผู้ป่วยได้ดีขึ้น


report3_600X474.jpg
3. เซเลบร่วมแชร์เคล็ดลับความอ่อนเยาว์
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ นำโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงานเสวนาสุขภาพ ‘The Special One for Wellness Destination’ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน พร้อมให้ความรู้ด้านการแพทย์แบบบูรณาการกับเวชศาสตร์ชะลอวัย และเทรนด์การดูแลสุขภาพแห่งอนาคต โดยเน้นแนวทางการป้องกันก่อนเกิดโรคและการดูแลรักษาสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก เพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากดาราเซเลบผู้รักสุขภาพ 2 ท่าน ได้แก่คุณมยุรา เศวตศิลา และคุณนุสบา ปุณณกันต์ ร่วมพูดคุยกับ ผศ. นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ พญ.นุสรา เตชานุกูลชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเกี่ยวกับความงาม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 


report4_600X474.jpg
4. หัวใจไร้พรมแดน ภารกิจช่วยเด็กโรคหัวใจชาวกัมพูชา
โครงการ ‘หัวใจไร้พรมแดน’ หรือ Cambodia Healing Hearts Charity Project นำโดย นพ. นิพัฒน์ กุหลาบขาว Senior Director, International Patient Experience ได้เดินทางไปยังกรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนเตรียมการจัดตรวจคัดกรองและแถลงข่าว ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 ส.ค. 2561 ที่ Calmette Hospital กรุงพนมเปญ โดยในวันงานมีผู้เข้าร่วมทั้งเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ผู้ด้อยโอกาส ชาวกัมพูชาจำนวน 5 ราย ที่จะได้รับโอกาสในชีวิตใหม่เข้ารับการผ่าตัดที่บำรุงราษฎร์ โดยในโอกาสนี้ ทางคณะยังได้รับเกียรติจากท่านปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชา ให้เข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ และเรียนเชิญท่านทูตร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวด้วย โดยไทยแอร์เอเชียสนับสนุนการเดินทางตลอดทั้งโครงการ
 

Rating score: NaN of 10, based on 0 vote(s)