นพ. ยิ่งยง สุขเสถียร

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533
แพทย์ประจำบ้าน:
- ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลราชวิถี, 2536 - 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hip navigation arthroplasty
- Knee navigation arthroplasty
+ See More
Day Time Location
Sat709:00 - 12:0009:0012:00NS 20D (Joint Replacement Center)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00NS 20D (Joint Replacement Center)
ศูนย์รักษาโรค