นพ. วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2517
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2527
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed416:00 - 17:3016:0017:30Plastic Surgery Center (BIC 16A)