นพ.ดร. วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา

ภาษา

อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537
- Ph.D. in Biomedical Science, Hiroshima University, Hiroshima, ญี่ปุ่น, 2551-2554
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2544
การศึกษาหลังปริญญา
- Knee Arthroscopy & Arthroplasty, North Sydney Orthopaedic Sports Medicine Centre, Sydney, ออสเตรเลีย, 2549
- Trauma Surgery, BG Trauma Hospital, Tuebingen, เยอรมัน, 2550
- Knee Surgery & Arthroscopy, Hiroshima University, ญี่ปุ่น, 2551-2554
- Knee Surgery / Arthroscopy / Arthroplasty, Hiroshima City Asa Hospital, Hiroshima, ญี่ปุ่น, 2553-2554
- Arthroscopic Shoulder Surgery, Hiroshima University, Hiroshima, ญี่ปุ่น, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Arthroscopy, Knee Surgery, Shoulder Surgery, Cortilage Reconstruction
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue316:00 - 20:0016:0020:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Fri616:00 - 20:0016:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat712:00 - 17:0012:0017:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Sat717:30 - 20:0017:3020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)