นพ. วิญญู รัตนไชย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา
- M. Ch. Orth., University of Liverpool, UK, 2535
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Sport Injury
- Joint Preservative Surgery
- Complex Trauma
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)

Article by this doctor