ศ.นพ. วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2520
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2550
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat709:00 - 11:3009:0011:30Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)