นพ. วัฒนา มหัทธนกุล

Specialty: สถาบันกระดูกสันหลัง - สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ประสาทศัลยศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- BSc in Neuroscience (เกียรตินิยมอับดับ 1), University of London, ประเทศอังกฤษ, 2535
- แพทยศาสตรบัณฑิต, University of London, ประเทศอังกฤษ, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศอังกฤษ, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Combined Orthopaedic and Neurosurgery Spinal, James Cook University Hospital, Meddlebrough, อังกฤษ, 2549-2551
- Cerebrovascular, Macquarie University, Sydney, ออสเตเรีย, 2551-2552
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Endoscopic Spine Surgery, Strasbourg, ฝรั่งเศส, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Combined Spinal
- Cerebrovascular
+ See More
วัน เวลา สถานที่
พฤ.517:00 - 20:0017:0020:00NS 19D (Neuro)
ศูนย์รักษาโรค