พญ. วรรณี เกตุมาลาศิริ

Specialty: สถาบันกระดูกสันหลัง - สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2537
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pain Management, Electrodiagnostic Study
+ See More
วัน เวลา สถานที่
อ.309:00 - 16:0009:0016:00NS 20C (PM&R)
พฤ.508:00 - 12:0008:0012:00NS 20C (PM&R)
พฤ.513:00 - 16:0013:0016:00NS 20C (PM&R)
ศูนย์รักษาโรค