ศ.นพ. วิทยา เมฆานันท์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์ - กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์พันธุศาสตร์
Language Spoken: เคนโตนิส(จีน), อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2506
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2512
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2519
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์, Yale University, สหรัฐอเมริกา, 2510-2512
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- กุมารเวชศาสตร์, พันธุศาสตร์
+ See More
วัน เวลา สถานที่
จ.207:00 - 09:0007:0009:00NS 17C (Children Center)
จ.217:00 - 20:0017:0020:00NS 17C (Children Center)
อ.307:00 - 09:0007:0009:00NS 17C (Children Center)
อ.317:00 - 20:0017:0020:00NS 17C (Children Center)
พ.407:00 - 09:0007:0009:00NS 17C (Children Center)
พ.417:00 - 20:0017:0020:00NS 17C (Children Center)
พฤ.507:00 - 12:0007:0012:00NS 17A (Children Center)
พฤ.517:00 - 20:0017:0020:00NS 17C (Children Center)
ศ.607:00 - 09:0007:0009:00NS 17C (Children Center)
ศ.613:00 - 20:0013:0020:00NS 17C (Children Center)
ส.713:00 - 20:0013:0020:00NS 17C (Children Center)
อา.109:00 - 20:0009:0020:00NS 17C (Children Center)
ศูนย์รักษาโรค