นพ. ตรัยรัตน์ ตรีเวชอักษร

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2554 - 2557
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2557
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2559
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค