รศ.นพ. ทวี ทรงพัฒนาศิลป์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ผู้สูงอายุ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2528
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย, 2531 - 2534
การศึกษาหลังปริญญา:
- Orthopaedic Oncology and Metabolic Bone Disease, Department of Orthopaedics, Niigata University School of Medicine, Niigata, Japan, ธันวาคม 2539 - พฤศจิกายน 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2534
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Osteoporosis and Metabolic Bone Disease
- Orthopaedic Oncology
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค