นพ.ดร. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
แพทย์ประจำบ้าน:
- Obstetrics and Gynecology, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 - 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2534
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค