รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

Specialty: อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Interventional Cardiology, Green Lane Cardiology Service, Auckland City Hospital, ประเทศนิวซีแลนด์, 2547-2549
- อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2551
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Percutaneous Coronary Intervention
- Percutaneous Peripheral Intervention
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00NS 14D (Heart Center)
Tue313:00 - 20:0013:0020:00NS 14D (Heart Center)
Wed410:00 - 16:0010:0016:00NS 14D (Heart Center)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00NS 14D (Heart Center)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00NS 14D (Heart Center)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00NS 14A (Heart Center)
ศูนย์รักษาโรค