นพ. สุธี ศิริเวชฎารักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2537
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Musculoskeletal Pain, Neurological Rehabilitation
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Sports Medicine and Lifestyle Center (BIT)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Sports Medicine and Lifestyle Center (BIT)