นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์

Specialty: ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endovascular interventions, Park Hospital Leipzig, เยอรมนี, 2551-2552
- Endovascular Surgery, Nuremberg Southern Hospital, เยอรมนี, 2551
+ See More
ศูนย์รักษาโรค