นพ. สุริยา ลือนาม

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- Hand and Upper Extremity, Queen's University, แคนาดา, 2548-2549
- Upper Extremity and Microvascular Surgery, Queen's University, แคนาดา, 2550-2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Shoulder and Elbow Arthroplasty
- Reconstructive hand Surgery
+ See More
วัน เวลา สถานที่
อ.317:00 - 20:0017:0020:00NS 20B (Orthopaedic Center)
ส.717:00 - 20:0017:0020:00NS 20B (Orthopaedic Center)
ศูนย์รักษาโรค