นพ. สุเรส นารูลา

Specialty: อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ฮินดิ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Veer Surendra Sai Medical College, Sambalpur University, Orissa, India,1984
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2539
Membership in the American College of Cardiology
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Clinical Cardiology
- Non - invasive and Invasive (Catheter Study Cardiology)
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00NS 14D (Heart Center)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00NS 14D (Heart Center)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00NS 14D (Heart Center)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00NS 14D (Heart Center)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00NS 14D (Heart Center)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00NS 14D (Heart Center)
Fri616:00 - 20:0016:0020:00NS 14A (Heart Center)
Sun109:00 - 20:0009:0020:00NS 14A (Heart Center)
ศูนย์รักษาโรค