นพ. สุเรส นารูลา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Veer Surendra Sai Medical College, Sambalpur University, Orissa, India,1984
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2539
Membership in the American College of Cardiology
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Clinical Cardiology
- Non - invasive and Invasive (Catheter Study Cardiology)
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Fri613:00 - 18:0013:0018:00Heart Center (BIC 14A)
Sun109:00 - 18:0009:0018:00Heart Center (BIC 14A)

Article by this doctor