พญ. สุภาณี ศุกระฤกษ์

Specialty: ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2523
- สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง), ประเทศไทย, 2527
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 14:0008:0014:00Skin Center
Tue308:00 - 14:0008:0014:00Skin Center
Tue314:00 - 17:0014:0017:00VTL Aesthetic
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Skin Center
Thu508:00 - 13:0008:0013:00Skin Center
Fri608:00 - 14:0008:0014:00Skin Center
Fri614:00 - 17:0014:0017:00VTL Aesthetic
Fri616:30 - 19:3016:3019:30Skin Center
Sat708:00 - 12:0008:0012:00VTL Aesthetic
Sun108:00 - 15:0008:0015:00Skin Center
ศูนย์รักษาโรค