พญ. สุภาณี ศุกระฤกษ์

Specialty: ตจวิทยา
ตจวิทยา - ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม
Language Spoken: อังกฤษ, แมนดาริน, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2523
- สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง), ประเทศไทย, 2527
+ See More
วัน เวลา สถานที่
จ.208:00 - 14:0008:0014:00NS 12A (Skin Center)
อ.308:00 - 14:0008:0014:00NS 12A (Skin Center)
พ.408:00 - 16:0008:0016:00NS 12A (Skin Center)
พฤ.508:00 - 13:0008:0013:00NS 12A (Skin Center)
ศ.608:00 - 14:0008:0014:00NS 12A (Skin Center)
ศ.616:30 - 19:3016:3019:30NS 12A (Skin Center)
อา.108:00 - 15:0008:0015:00NS 12A (Skin Center)
ศูนย์รักษาโรค