นพ. สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา:
- Arthroscopy
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Arthoscopy and Arthroplasty
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00NS 20B (Orthopaedic Center)
Wed416:00 - 20:0016:0020:00NS 20B (Orthopaedic Center)
Sat713:00 - 17:0013:0017:00NS 20B (Orthopaedic Center)
ศูนย์รักษาโรค