นพ. สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

ภาษา

อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2528
การศึกษาหลังปริญญา
- Microsurgery, Nancy University, ประเทศฝรั่งเศส, 2532
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Fri612:00 - 17:0012:0017:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat712:00 - 20:0012:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)