พญ. ศิริพร ธนินทรานนท์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แมนดาริน, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสาตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2532
+ See More
Day Time Location
Sat716:00 - 20:0016:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค