นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
การศึกษาหลังปริญญา
- ศัลยกรรมตกแต่งทางกระดูก (ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ), โรงพยาบาลศิริราช, 2544
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2543
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Robotic Total Hip and Knee Adult Joint Reconstruction Surgeries, Keck Hospital USC, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- MAKOplasty Knee and Hip Training, Robotic Joint Replacement Center, Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Oxford Partial Knee Instructional Course, Keble College, Oxford, ประเทศอังกฤษ
- Birmingham Hip Resurfacing Surgery, Birmingham, ประเทศอังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมโดยใช้เทคนิคแผลเล็ก
- การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วนโดยใช้เทคนิคและข้อเทียมแบบอ๊อกซฟอร์ด
- การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมเฉพาะส่วนและข้อสะโพกเทียมโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
- การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียม
- การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมมาก่อน
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)

Article by this doctor