ผศ.พญ ศริญญา ภูวนันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
แพทย์ประจำบ้าน
- อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542 - 2545
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา
- Echocardiography Laboratory, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2548 - 2549
- Heart Failure and Heart Transplantation, University of Florida, Gainesville, Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2549 - 2550
- Advanced Cardiac Imaging, Cleveland Clinic, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550 - 2551
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Heart Failure Transplant Cardiology
- Echocardiography
- Cardiomyopathy
Doctor's Schedule
Day Time Location
Sat714:00 - 17:0014:0017:00Heart Center (BIC 14A)