นพ. ศัลยพงศ์ สรรพกิจ

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคกระดูกเด็ก, University of Tennessee Campbell Clinic, Tennessee, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- โรคกระดูกสันหลัง และโรคกระดูกเด็ก
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค