พญ. พรรณี เสถียรโชค

Specialty: อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2506
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiovascular Disease & Cardiac Laboratory, Cleveland Clinic, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2517
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค