พญ. ประภาพร พิมพ์พิไล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2516
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2522
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon208:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Tue308:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Wed408:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Thu508:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sat708:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15D)

Article by this doctor