นพ. ประกฤษ มีนชัยนันท์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2527
+ See More
วัน เวลา สถานที่
จ.213:00 - 17:0013:0017:00Women's Center
อ.313:00 - 18:0013:0018:00Women's Center
พฤ.513:00 - 16:0013:0016:00Women's Center
ศ.613:00 - 17:0013:0017:00Women's Center
ส.711:00 - 17:0011:0017:00Women's Center
อา.113:00 - 17:0013:0017:00Women's Center
ศูนย์รักษาโรค