นพ. ประกฤษ มีนชัยนันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2527
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon213:00 - 17:0013:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:00 - 18:0013:0018:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 17:0013:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat711:00 - 17:0011:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 17:0013:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)