นพ. ประกฤษ มีนชัยนันท์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2527
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 17:0013:0017:00Women's Center
Tue313:00 - 18:0013:0018:00Women's Center
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Women's Center
Fri613:00 - 17:0013:0017:00Women's Center
Sat711:00 - 17:0011:0017:00Women's Center
Sun113:00 - 17:0013:0017:00Women's Center
ศูนย์รักษาโรค