นพ. ภูมินทร์ เสริมดำรงศักดิ์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
- อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Vascular Surgery, The Royal Melbourne Hospital, ออสเตเรีย, 2541-2542
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Transplant, Oxford Transplant Centre, The Oxford Radcliffe Hospital, มีนาคม - เมษายน 2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Vascular Surgery
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค