ผศ.พญ ปิยนุช พูตระกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล,
2539
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา
- สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2546
- สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, Westmead Hospital, University of Sydney, Australia, 2549
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
- ศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายอวัยวะ
- เส้นเลือดขอด
- การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
- หลอดเลือดแดงโป่งพอง
Doctor's Schedule
Day Time Location
Wed418:00 - 20:0018:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)