รศ.นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2534
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2538
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก, ประเทศไทย, 2541
การศึกษาหลังปริญญา
- Cardiothoracic Surgery, Great Ormond Street Children's Hospital, London, UK., 2545
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Complex congenital cardiac surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.